LBJ Tømrerforretning holder sig løbende opdateret med de nyeste regler, tilskud m.m. Den information formidler vi selvfølgelig videre til dig.

Den nyeste fradragsordning gælder fra 1. juni i år, til og med hele år 2013. Der er fradrag for arbejde, der er udført efter den 1. juni. Både ejere, lejere og andelshavere i helårsboliger kan få fradrag, sommerhuse er dog ikke omfattet af ordningen, medmindre sommerhuset lovligt anvendes til helårsbeboelse.

Skattefradraget kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person, og ydes kun på arbejdslønnen incl. moms.

Dokumentation er nødvendig for at kunne få fradrag. Man skal derfor huske at gemme sine fakturaer samt kontoudtog for betalingen.
Ved årets ende skal du derved blot udfylde din selvangivelse, med udgiften til håndværkeren, og gemme fakturaer samt kontoudtog som dokumentation