Vi har valgt at være medlem af BYG’s garantiordning, så du, som privatkunde, er dækket af en garanti, der gør at du kan få udbedret fejl for helt op til 100.000 kroner – og det koster ikke ekstra for dig som kunde.

Når du vælger en tømrer, som er medlem af BYG, får du samtidig en 5 års garantiordning på det arbejde, vi har udført. Det gælder både for:

  • Nybygningsarbejde
  • Ombygningsarbejde
  • Tilbygningsarbejde
  • Reparationer

Alt arbejde udført af LBJ Tømrerforretning er dermed dækket af denne garantiordning.

Ansvaret for materialerne, som er brugt på din opgave, påhviler producenten af de pågældende materialer, men vi kan anvise og bruger udelukkende materialer fra producenter, der leverer solide produkter.

Garanti på tømrerarbejde – op til 100.000 kroner

BYG’s Garantiordning koster ikke ekstra, for dig som kunde. Det er en sikkerhed der gives på udbedring af eventuelle fejl i det udførte arbejde for op til 100.000 kroner.

Hvis en BYG-håndværker lukker eller sælger sin forretning, er du forsat dækket – du har nemlig frit adgang til BYG’s store håndværkerkatalog, som består af mere end 4.200 medlemmer.

Skulle du mod forventning få behov for din garanti, får du direkte adgang til BYG’s Klage- og Ankenævn, som giver dig en hurtigere sagsbehandling end du normalt får i det traditionelle retssystem. Du skal blot lægge et depositum – penge, som du selvfølgelig får igen, hvis du får medhold i din indsigelse på det udførte tømrerarbejde.

Du kan læse mere om BYG’s Garantiordning her.

Se vores medlemsskab af BYG’s Garantiordning her